2011. október 5., szerda

Figyelem!

Alkalmazás: 3x... csepp a nyelv alá. (reggel, délben, este). -az mindegy, hogy evés elött vagy után.

Arra nagyon figyeljünk, hogy ne tegyük az esszenciákat elektromos/ müszaki kütyük közelébe, mint pl. telefon, tv, ...stb. Ha a táskánkba tesszük alufóliába csomagoljuk be, ha esetleg mégis a mobil mellé keveredne, védve legyen annak rezgéseitöl.

Az angyalok áldásával...

2011. április 13., szerda

Tipikus reakciók a cseppekre

A Bach-virágterápia hatása és tipikus reakciók

"Mi történik, amikor beveszem az első Bach-virágkeverékemet?" "Mit várhatok, mivel kell számolnom?"

Ezekre a kérdésekre általános érvényű válasz nem adható, mert minden ember jellemstruktúrájának megfelelően reagál a Bach-virágenergiákra: az egyik tétovázva és lassan, a másik határozottan és gyorsan. Az is különbség, hogy az ember akut lelki válságban van-e ("A' sík), vagy inkább krónikus lelkiállapotot ("B" sík) akar harmonizálni: minél akutabb a helyzet, annál gyorsabban lesz érezhető a Bach-virágok hatása. Minél el-fogulatlanabb marad az ember, és minél kevésbé szilárdak az elképzelései a várt hatásról, annál több szabadságot ad belső irányításának, hogy új ösztön­zéseket nyújtson, és hatékony változásokat indítson be. Egy Bach-virágterápiás beszélgetésnél a szándék és az intenzitás döntő katalizá­torok a Bach-virágkeverék hatásfokára nézve. Ezzel magyarázható, hogy azok a keverékek, amelyeket mellékesen, mintegy kísérletként vagy laza "társasjátékként" határozott meg valaki, kevésbé intenzíven hatnak, mert a kiválasztásnál nem állt a háttérben tiszta szellemi kívánalom, illetve igazi mély vágy. Egy jól megválasztott keverék az első bevételkor felvillanyoz: olyasfajta érzést ad, mint amikor egy kapcsolat újjáéled két meghitt beszélgetőtárs között, akik régóta nem beszéltek egymással. A nagyon érzékeny emberek közvetlenül élik meg ezt a pillanatot: "Nagyon mély lélegzetet kellett vennem." "Egyszeriben minden világosabbá vált bennem." "Kellemes borzongás járt át" "Már az első korty után elkezdett fájni egy régi sebhely a lábamon, amelyet 15 éven át észre sem vettem - mintha újból átjárta volna a vér." A folyamat lezajlásának két klasszikus mintája A Bach-virágok harmonizáló impulzusokat indítanak el, amelyek különbö­zőképpen dolgozhatók fel: Egy aktuális válsághelyzet (például egy heves vita a felnőtt fiúgyermekkel) elveszíti az élét. Az érzelmi zűrzavar feloldódik. Az ember ismét képes vilá­gosan gondolkodni, újra bízni kezd benne, hogy a problémát meg tudja oldani. Krónikus válság esetén (ha például egy ingatag önbizalmú ember elveszíti az állását, ami még inkább aláássa az önérzetét) két különböző reakcióminta figyelhető meg:Kezdet felfelé tartó tendenciával

Az első keverék bevételét pozitívan éljük meg. Az ember kikerül a "gödör­ből", talán évek óta most először alussza át zavartalanul az éjszakát. Megle­pően bizakodó és magabiztos. A belső irányítás úgyszólván bátorításnak szánja ezt a reakciót, hogy megmutassa, milyenek lehetnénk valójában, ahogy az az élettervben e] van gondolva. Ez a pozitív élmény teremti meg a belső késztetést arra, hogy engedjünk a változásnak. Körülbelül 3 héttel később, amikorra rendszerint elfogyott az első keve­rékes üveg tartalma, a közérzet szubjektívan "romlik". Most egy olyan fázis veszi kezdetét, amelyben a lelki és a fizikai állapot erős ingadozásoknak van alávetve. Ez idő alatt megy végbe tulajdonképpen a negatív lelki reakció-minták felülvizsgálata. Ezeket az állapotokat egyre tudatosabban éljük át, átvészeljük a fel-le ingadozásokat, míg végül a közérzet 2-3 további keverék bevétele után pozitív szinten stabilizálódik.Kezdet lefelé tartó tendenciával

A második tipikus reakcióminta főként akkor figyelhető meg, amikor a lelki válság fizikai panaszokkal is társul. Az első bevétel után az ember rövidesen úgy érzi: most még sokkal ros­szabb lesz minden. A negatív érzések mélyrehatóbbak, és a testi tünetek fokozódnak. Ezek nem mellékhatások, hanem gyógyító reakciók, hasonla­tosak egy homeopátiás első reakcióhoz. Képzeljük el, hogy egy zsibbadt vagy érzéketlen testrészünkben egyszeriben szétárad az élet. Egy fájó gondolat, amelyet esetleg éveken keresztül elnyomtunk magunkban, hirtelen a tudatunkba tör. A tudat minden bővü­lése ellenreakciót hív elő a tudatalattiban. Ahogy a testi gyógyulás folyama­tában a fizikai anyagcseresalakok kimosódnak, úgy jönnek felszínre a lelki gyógyulás folyamatában a "lelki" anyagcseresalakok, hogy aztán "szétolvad­janak, mint a hó a napon" - mondja Bach. A tudatba azonban nem kerül más, csak amit "lelki organizmusunk" pil­lanatnyilag fel tud dolgozni. A virágimpulzusok hatására kellő időben törnek felszínre azok a problémák, amelyeket az életterv szerint most kell felismerni, és most lehet megoldani. Így a hagymahéjelv szerint egyik blokád a másik után kerül felszámolásra. Eközben az ember visszafelé halad múlt­jában, nemritkán egészen a gyermekkori traumatikus élményekig. Nagyon fontos, hogy ezeket a szubjektívan rosszabbodásként átélt fáziso­kat pozitív lelki gyógyulási folyamatnak fogja fel az ember. Ez a negatív ál-lapot többnyire csak néhány napig tart, és utána nemritkán váratlanul po­zitívra vált. A közérzet még egy ideig kis, hullámszerű ingadozásoknak van alávetve, amíg a stabilizálódás be nem következik.Gyakori reakciók

-Tanácsok az első reakciók esetére-Lépésről lépésre ritkítsuk a bevétel gyakoriságát, szükség esetén napi 1 x 1 cseppig. Ugyanakkor esetleg szedjünk rövid ideig Rescue-t a vi­zespohár módszer szerint.-Vagy (a hősies változat): sűrítsük a bevétel gyakoriságát, akár napi 15 alkalommal 5 cseppig. Igy az első reakciós fázis nagyon gyorsan lefut.-Nem szerencsés, ha teljesen leállunk a szedéssel, mert ki akarunk vár-ni egy kedvezőbb időpontot. A tapasztalat szerint ismét fellép minden tünet, amely a bevétel megszakításának napján fennállt, ha újra elkezd­jük szedni a virágkeveréket.Amit az első három napban megélhetünk

Alapvetően minden reakciót el kellene fogadni, a kiváltott érzéseket pedig tudatosan megélni, illetve engedni a felmerülő igényeknek. Hiszen ennek a reakciónak az a feladata, hogy az energetikus egyensúlyt helyreállítsa. A gyakran megfigyelt reakciók a következők:

-A felszabadulás, az öröm, a megkönnyebbülés, az emelkedettség érzése a felsőbb énünkkel, belső irányításunkkal újonnan létrejött kapcsolatra utal.

-A mindennapokban nő a teljesítőképességünk: végre belevágunk valami-be, amit már régóta halogattunk.

-Nő a mozgásigényünk, vágyunk a természetbe.

-A belső nyugtalanság, az ingerlékenység, a szédülés a belső lelki folyamat jele.

-Több pihenést és alvást igényelünk, kivált olyanokra igaz ez, akiknek amúgy kevés alvásra van szükségük: a belső munka sok energiát igényel, amit átmenetileg kívülről vonunk el.Tisztulási vágy: zuhanyozás, böjtölés.

-A testi tisztulás jelei, mint nátha, hasmenés, bő vizelet, nyirokcsomók megduzzadása, hirtelen bőrkiütések.

-Idegenkedés az izgatószerektől, a kávétól, a nikotintól, az alkoholtól.

-Erősebb reakciókkal kell számolnunk akkor, ha egyidejűleg böjtölünk, és olyan kezelések esetében is, amelyek az érzékeny energiaszintekre is hatás­sal vannak. Ilyenkor ajánlatos kevesebb számú cseppet és ritkábban bevenni.Megfigyelések a virágok hosszabb ideig tartó szedése után

-Megváltozik az arcunk, tekintetünk lágyabb, élettelibb lesz.

-Kisugárzásunk életvidám és pozitív.

-Átmenetileg érzékenyebbek leszünk, erősebben hat ránk az időjárás-vál­tozás, és tudatosabban reagálunk hangulatváltozásainkra is.

-Szélsőséges evési és ivási szokásaink normalizálódnak.

-Környezetünk gyakran hamarabb veszi észre viselkedésünk kedvező válto­zásait, mint mi magunk: "A feleségem azt mondja, már nem reagálok olyan ingerülten!"

-Kapcsolatunkban csökken a feszültség.Felismerések az álmokon keresztül

A Bach-cseppek szedésének talán e legérdekesebb reakciójánál igen világo­san megmutatkozik a belső irányítás hatása: azoknak többsége, akik jól megválasztott virágkeveréket vesznek be, az első két éjszakán szimbolikus álommal reagál. Több száz ilyen álomról szóló beszámoló kiértékelése után néhány ismétlődő minta figyelhető meg:-Az álomban egy alapvető személyes konfliktus szimbolikus formában je­lenik meg: álmunkban az állomásra vezető utat keressük, de nem találjuk.

-Belső tisztulási folyamatunk fejeződik ki képszerűen. Azt álmodjuk példá­ul, hogy egy pincében szennyesünket mosógépek mossák.

-Személyiségünk blokkok része szimbolikusan kiteljesedik: álmunkban egy még sosem használt szobára bukkanunk saját házunkban.

-Az álmok szimbolikus nyelvének megfigyelése lehetővé teszi a tudati fej­lődés végigkísérését a legkorábbi állapottól kezdődően. Az álmok nemcsak arra utalnak, hogyan közelítünk pillanatnyilag a Bach-virágokhoz, hanem arra is, hogy a probléma megoldását milyen irányban keressük.

-Köztudomású, hogy mindenki álmodik, reggelre a legtöbben mégsem tudják, miről is álmodtak. Hiba volna arra a következtetésre jutnunk, hogy csak azért, mert nem emlékszünk az álmunkra, rossz a virágkeverékünk.Ha nem érzünk semmilyen hatást

-A kezelés hatását számos tényező gátolhatja: a legkézenfekvőbb, hogy nem volt megfelelő a virágok kiválasztása, és/vagy nem szedtünk be eleget belőlük. Az is előfordulhat, hogy a negatív állapot súlypontja egészen más szinten van. A változó korban például a hormonális változásokkal összefüggő hangulatingadozások nem harmonizálhatók mindig egyedül a Bach-virágokkal. Gyakorta egyszerűen csak irreális elvárásaink vannak, abban reménykedünk, hogy a Bach-virágok segítségével rövid idő alatt egészen új ember lehet belőlünk. Pedig éppen a tartósan meglévő érzelmi minták kezelésénél van szükség türelemre.

-Sokan azt feltételezik, hogy a "több többet segít", és egyidejűleg több kü­lönböző terápiának is alávetik magukat, anélkül hogy bármelyikre igazán ráállnának. Így nem is várható kielégítő eredmény.

-Előfordulhat, hogy nincs "vonalunk° a Bach-virágokhoz, mert valaki csak rábeszélt minket erre a kezelésre. Ilyen esetben célravezető a kezelést elő­ször megszakítani és csak akkor folytatni, ha magunk érezzük szükségét.

-Számos esetben alakul ki stagnáló állapot akkor, ha a terápia során egy alapvető problémához nagyon közel kerültünk, amelynél tudat alatt lera­gadtunk. Az adott reakcióminták átalakításához valószínűleg alapvető vál­toztatásra volna szükség, például szakításra partnerünkkel vagy álláscseré-re, erre azonban még nem vagyunk felkészülve, mert még nincs hozzá elég lelkierőnk. Ilyenkor is a terápia megszakítása a célravezető, amíg azt nem érezzük, hogy már kellő erőnk van ahhoz, hogy a fejlődés következő lépé­sét előkészítsük.

-Megakadhat a Bach-virágterápia folyamata akkor is, ha nem tudatosan ugyan, de valamelyik szinten mégis gátoljuk a kezelés előrehaladását. Az ilyen pillanatokban érünk el önmagunk kezelésének határára. Mi a teendő ilyen esetben? Ne ellenállásunkat legyőzve, hanem azzal együtt dolgozva próbáljunk tovább haladni. Milyen érzelmi minősége van jelenlegi elégedetlenségünknek? Türelmetlenség (Nebántsvirág), kedvetlenség és kételkedés a virágok hatékonyságában (Tárnics), vagy nem tudjuk, milyen irányban foly­tassuk (Ágas Rozsnok)? Ez csak néhány, ösztönzésképpen említett példa. Aktuális érzelmi állapotunk legyen egy új virágkeverék kiindulópontja. Ha nem tud­juk állapotunkat magunk tisztázni, keressük a beszélgetés lehetőségét.

* Mechtild Scheffer - Az eredeti Bach-virágterápia (Magyar Könyvklub - 2001)

A Bach-virágerápia folyamata

A lelki problémával küzdő páciens felkeresi a számára legszimpatikusabb Bach-virágterapiás szakembert, akiről, vagy hallott már valamit, vagy egyszerűen, úgy érzi, ő lesz az, aki segíteni tud neki. A terápia alkalmanként kb. 1 órás beszélgetés, ahol a beszélgetést kérő útkereső elmondja milyen problémák gyötrik az életben. A terapeuta, először is életmód tanácsot ad, arra nézve, hogy milyen módon tud a kereső szembenézni a problémáival és megoldani azokat. Semmiképpen nem arról van tehát szó, hogy a terapeuta átveszi a felelősséget a pácienstől. Éppen ellenkezőleg, segítséget nyújt abban, hogy miként képes tudatosan saját maga felelősséget vállalni az életében kialakul helyzetért. Az első beszélgetés alkalmával a terapeutával együtt kiválasztják azokat az alapszereket, amik az éppen aktuális problémákra kínálnak segítséget. Soha nem a testi tünet, vagy a valamikori múltbéli helyzet a meghatározó, hanem a jelen problémák.A testi betegség esetén is az a fontos, milyen lelki reakciókat vált ki:

Türelmetlenség
Idegesség
Magábazárkozóttság
Félelem
Depresszió
stb...


A kiválasztott Bach virágesszenciákból a terapeuta tiszta vízbe csepegtet 3-3 cseppet.

Az első alkalommal ez általában 5 féle virágesszenciát jelent. Az így készült keveréket kell a páciensnek napi 3 * 4 csepp formájában a szájába cseppenteni. Ekkor a megfelelő szerek hatására elindul a gyógyulási folyamat, melyek hatásairól a "Tipikus reakciók" menüpontban olvashat. A Bach virágterápia nem hatóanyag elvű terápia, így semmilyen mellékhatása nincs. Nyugotan kiegészíthet más egyéb terápiákat, azok nem rontják le a hatását. Azonban ahhoz, hogy a tényleges hatás igazán mérhető legyen érdemes egyféle rezgésterápiát alkalmazni, kiegészítve valamilyen fizikai, vagy egyéb mozgás terápiával. A kapott oldat általában 4-5 hétre elegendő, így a szer elfogyása után kontroll beszélgetésre van szükség mely során a terapeuta segítségével tisztázzák a kialakult új lelki állapotot, és szükség szerint új keveréket állítanak össze, amiben részben benne vannak az előző szerek, mint ismétlő rezgések, másrészről pedig kikerülnek bizonyos problémák, amik csak elfedtek egy mögöttük lévő másikat. Semmiképp nem az a cél, hogy a páciens évekig terápiára járjon. A legjobb esetben már az első keverék után jelentős javulás észlelhető, de az is előfordulhat, hogy néhány alkalommal még meg kell beszélni a felmerülő újabb problémákat.

2011. március 5., szombat

Elsősegély cseppek
Gyors segítség minden test vagy lelki trauma esetén, amikor ez ember úgy érzi, hogy gyors segítségre van szüksége. A keveréket Edward Bach állította össze, és kifejezetten akut helyzetekben használta.
  Alkalmazása elsősorban vészhelyzetekben, hirtelen jelentkező testi vagy lelki traumák esetén ajánlott.
   Néhány alaphelyzet, amikor hasznos lehet az Vészcsepp:
    - Ha feldúltak vagyunk, például egy családi veszekedés után
     - Valamilyen kellemetlen esemény előtt (nyilvános fellépés, álláskeresés)
      - Ha az ember megijedt, megcsípte egy rovar, ájulásérzés
       - Ha nagy a stressz a munkahelyünkön
        - Megelőzhetjük a menstruációs fájdalmat, az epegörcsöt, a rövid eszméletvesztéseket, az epilepsziás és migrénes rohamokat, stb...
         - Pánik vagy szorongás azonnali enyhítésére
          Alkotóelemei:
           - Napvirág a túlzott izgalmi állapot, pánik megelőzésére, illetve enyhítésére
            - Cseresznyeszilva a a kontroll elvesztésétől való félelem, a kontrollálatlan fizikai tünetek (izzadás, remegés) megelőzésére, illetve enyhítésére
             - Iszalag segít a jelenben maradni, ájulás, révedezés ellen hatásos
              - Nebáncsvirág a túlzott cselekvési kényszer, izgatottság, türelmetlenség megelőzésére, illetve enyhítésére
               - Ernyős madártej a testi vagy lelki szintű trauma feldolgozásának elősegítésére
                Bach-virág cseppek bármikor, megkötések nélkül alkalmazhatók, nincs különösebb befolyásoló tényező, csak elektromos eszközök közelébe ne tegyük a keverékeket, mivel energoinformációs rendszer szerint működik, nem tesz jót neki. A táskánkban alufóliába csomagolva tartsuk az üveget, hogy a mobiltelefon rezgései ne zavarják.

                2011. február 21., hétfő

                Fogamzás, várandósság és virágterápia

                Az áldott állapotban lévő kismamáknak fokozottabb figyelmet kell fordítanuk testi, lelki egészségükre. Különösen oda kell figyelniük a gyógyszerek szedésére, és azok nemkívánatos mellékhatásaira a magzatra nézve. Közkedvelt módszer a kismamák körében a Bach virágterápia.

                Az állapotos nőknek általánosságban azt tanácsolják, hogy mindenféle gyógyszer szedésétől tartózkodjanak a magzat egészséges fejlődése érdekében, ugyanakkor minden esetben mérlegelni kell a gyógyszer elhagyásának esetleges negatív hatásait is. Ezért a gyógyszert szedő, vagy esetlegesen lelki problémákban szenvedő kismamáknak kifejezetten fontos tudniuk, hogy milyen alternatív lehetőségeik vannak egészségfejlesztésük, és nemkívánatos tüneteik kezelésében. It lesz nagyon fontos szerepe a Bach virágterápiának.


                A kismamák kiegészítő kezelésében egyik legideálisabb lehetőség a Bach virágterápia.

                A Bach virágterápia szelíd és lágy, természetes gyógymód, melynek egyik fontos tulajdonsága, hogy mindenféle mellékhatástól mentes. A Bach virágterápia a különböző kibillent diszharmónikus lelkiállapotokat kezeli, így lelki áthangolódással és a harmónia helyreállításán keresztül támogatja a lelki és testi öngyógyító erőinket.

                 

                A Bach virágterápia alkalmazása a kismamák kezelésére


                Az állapotos kismamák egyik jól bevált eszenciája az Elsősegély csepp, mely alkalmas a stressz állapotának feloldására és általánosan javítja a közérzetet, csökkenti a félelmeket, segíthet a szülésben is.

                A szüléstől és különböző, meghatározott dolgoktól való félelmeket a Bohócvirág eszenciájával kezeljük.

                Tárnicsra van szükségük azoknak a kismamáknak akik attól félnek, hogy minden „balul fog ütni” és hajlamosak a pesszimizmusra.

                Aki inkább az apátia és az érdektelenség állapotában van, annak a Vadrózsára van szüksége.

                A Szikárka eszenciája az erős érzelmi hullámzások, illetve a hányinger és a reggeli rosszullétek csökkentésének szere.

                A fáradságérzet kezelésének eszenciája lehet a Gyertyán-Olaj-Szilfavirág keveréke.


                ♥♥♥♥♥♥

                Bach- virágterápia és a fogamzás
                A funkcionális meddőség (vagyis amikor nincs szervi probléma) egyes kutatók szerint egy természetes válaszreakció, amely meggátolja a teherbeesést, ha a környezeti vagy pszichikai feltételek nem a legmegfelelőbbek. Mik is ezek? – Krónikus stressz, szorongásos állapotok, depresszió – sorolja Schilling Krisztina, Bach-virágtanácsadó, aki azt is hozzáteszi, hogy ezek háttérben például gyermekkori lelki traumák, szexuális zaklatás, érzelmileg hideg szülő-gyermek kapcsolat, stressz, gyász, gyermek utáni túlzott vágy, párkapcsolati nehézségek, szexualitással, nemi identitással kapcsolatos problémák, tudatalatti félelmek állhatnak. Ezek mind-mind gátolhatják a fogamzást, ráadásul ilyenkor gyakran az orvosi kezelés is hatástalan.
                A negatív lelki állapotok egyébként nem csak okai, hanem következményei is lehetnek a meddőségnek. A hónapról hónapra ébredő remény, majd a kudarc szintén szorongást, önbizalomhiányt, haragot, bűntudatot, depressziót, párkapcsolati problémákat válthat ki. Az ördögi kört a lelki problémák felderítése és kezelése oldhatja fel, ebben nagy segítség lehet egy holisztikus gyógymód, a Bach-virágterápia.

                A "babaváró-keverék" már sok, immáron anyai örömök elé néző kismamának adta meg ezt a csodát. ☺

                ...........................................................................................................

                Bohócvirág = Mimulus kötelezően adandó kismamáknak ♥

                Várandós nőknek javasolt végig, a terhesség 9 hónapja alatt Bohócvirágot (Mimulus) szedni az ősbizalom visszaállítása érdekében. Ekkor mind a leendő édesanya, mind a magzat békés harmóniába kerül, az anyuka jobban viseli a várandósság terheit, a szer csökkenti vagy teljesen megszünteti a terhesség esetlegesen felmerülő kísérő tüneteit (pl. a hányingert és a cukorbetegséget), megkönnyíti a szülést. A szerrel elkerülhető a babáknál a nyitott gerinc kialakulása és egészséges, testi-lelki-szellemi harmóniában növekszik a pocakban a baba, illetve mosolyog a mama. ☺

                Közvetlen a szülést követően a higíttatlan üvegből 1 cseppet cseppentsünk a kisbaba szájába is.
                A félelmeket kezeli, az ősfélelmeket könnyen megélhetővé teszi a Bohócvirág.
                Adagolása nálam 3x3 csepp, a 9 hónap alatt végig, illetve a szülést követő 1-2 hétben, de akkor már csak a mama részére.
                Érdemes megnézni azokat a kisbabákat, akiknek az anyukája Bohócvirágot (Mimulus) szedett a terhessége alatt, nyugodtak, békések, kiegyensúlyozottak, jó evő boldog babák. ♥

                ...........................................................................................................


                Kismamák és a depresszió: „Gyermekágyi kedvetlenség” a Bach virágterápia szerint

                A várandósság ideje alatti igen magas hormonszint szülés után mérséklődik a vérben, sok nő válik „síróssá”, szeszélyessé, idegessé, érzékennyé, eseteleg lehangolttá, általában akkor amikor a tej megindul. A szülés csodálatos élmény, de talán egy kicsit soknak is találhatja a kismama. Úgy érzi, kimerült, és inkább aludni szeretne, mint ünnepelni. Ez gyakori jelenség, szülés utáni letargiának hívják. Szinte minden nő érez töbé-kevésbé valami ilyesmit, amit az életvitel hirtelen változása, a kis jövevény keltette izgalom és az alvás hiánya okoz. Ha azonban komoly a depresszió, több mint két hétig tart, és alvászavarokkal, étvágytalansággal társul, vagy hetekkel a baba születése után jelentkezik, akkor konzultálni kell a kezelőorvossal.

                Ennek okai között szerepelhez, hogy nehéznek találja az újszülött gondozását, esetleg szorongást válthat ki az anyukából, hogy túl nagy a felelősség. Talán nagyon fáradt, és aggódik, hogy nem lesz képes ellátni a feladatát. Ezek a gondolatok mind hozzájárulnak a depresszió kialakulásához.


                A Bach virágterápia alkalmazása kismamák depressziója esetén


                A Bach virágterápia természetes, mellékhatásoktól mentes módszerével nagyon jó alternatív, kiegészítő terápiát nyújthat ilyenkor a kismamáknak, amikor a szoptatás miatt a gyógyszerek szedését nem javasolják.

                Jól bevált szer ilyenkor a Vadrepce eszenciája, amellyel a hirtelen jött depressziót kezelhetjük. A túl nagy felelősségérzetre a Szilfavirág eszenciája való, a testi-lelki fáradságot pedig a Gyertyán-Olaj keveréke harmónizálja. A Dió eszenciája pedig érzelmileg megerősíti a kismamát, ebben a minden szempontból új életszakaszában.

                Az áldott állapot, a szülés, és az azt követő gyermekágy nagy megterhelést ró a kismamák szervezetére testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. Fokozott problémát és veszélyt jelent ilyenkor, az antidepresszáns gyógyszerek szedése. Ezek között szerepel többek között az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága által nyilvánossára hozott tény is, miszerint növeli a magzati szívfejlődési rendellenesség előfordulását a szorongásos betegségek kezelésében alkalmazott hatóanyagok egyike, a paroxetin. Ezt a Magyarországon is forgalmazott szert a depresszió, a kényszerbetegségek, a pánikbetegség és szociális fóbia kezelésére használják.

                Azonban léteznek kiegészítő, illetve alternatív gyógymódok is. Erre az egyik legideálisabb lehetőség a Bach virágterápia, mely kiegyensúlyozza és harmónizálja a kismamák kibillent lelki egyensúlyát, segít a szülésben, és a gyermekágyi depresszióban.
                forrás: lelkititkaink.hu

                ...........................................................................................................
                

                2010. július 21., szerda

                A virágterápiáról általánosságban                Gyógyítja:


                a pánikbetegséget,
                a depressziót,
                segít leküzdeni a mindennapi stresszt,
                kigyógyít az allergiából.
                Gyógyír lehet súlyproblémákra, és
                párkapcsolati krízisekre.


                A Bach-virágterápia...
                "Egyszerűen, 
                kis energia ráfordításával hatékonyan segítheti lelkiállapotát, érzelmi kilengéseit;                Természetes gyógymód:  
                A Dr. Edward Bach által leírt módszer csak többnyire vadon élő növények virágait használja fel. Kivételt képez a forrásvíz, amely minden esszencia alapja is egyben, de önmagában is hatalmas gyógyító potenciált hordozó gyógyír. Ezek minden szintetikus anyagtól mentesek, a természet erejét felhasználva, szelíden, mellékhatásoktól mentesen gyógyítanak;                Holisztikus szemléletű:  
                ennél a terápiánál a vizsgálat tárgya valójában az egész ember (vagy állat) és nem csupán a fizikai tünetek összessége. A Bach-virágterápia arányában kevés figyelmet fordít a testi tünetekre, a betegségek súlyosságára, azonban a lelki diszharmónia megfigyelése és ezek alapján történő szerválasztás nagyobb figyelmet kap;                Használatánál csak az itt és most, a jelen számít
                a virágterápia csak a pillanatnyi lelkiállapotra koncentrál, semmi mást nem tart lényegesnek csak a személyiség jellembeli torzulásait és a helyzethez való viszonyulást, a lelki megnyilvánulásokat;                Nem csak orvosok kezében működik:  
                A Bach-virágterápia alkalmazásához nincs szükség sem orvosi végzettségre, sem különleges képességekre, csak a 38 eszencia alapos ismeretére, valamint jó megfigyelő képességre és nagyfokú empátiára;                Rendszere könnyen áttekinthető: 
                a Bach-virágterápia rendszerében 38+1 (vészcsepp v. életmentőcsepp) különböző gyógyír található. A gyógyírek kiválasztása a Bach-virágterápiánál jóval egyszerűbb, mint például a homeopátiánál, ahol több ezer szerből lehet választani. A szerek kombinálásával nagyszámú variációra van lehetőség;                Nem anyagi szinten működik: 
                a Bach-virágesszenciák nem mennyiségi, hanem sokkal inkább minőségi aspektusokat hordoznak, felhasználásuk és hatásuk nem függ szorosan a felhígítás mértékétől;                Veszélytelen gyógymód: 
                A Bach-virágesszenciák természetes mivoltából fakadóan a használat során a túladagolás legkisebb veszélye sem áll fenn, a helytelen szerválasztás sem okoz semmilyen mellékhatást (mivel ekkor az eszenciák egyszerűen nem hatnak);                Más gyógymódokkal együtt is adható: 
                A virágterápia nagy előnye, hogy kiválóan alkalmazható más gyógymódokkal együtt, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a virágeszenciák segítik mind a hagyományos gyógyszerek hatását, mind az egyéb természetgyógyászati gyógymódokat."